Begeleiding

Ons hoofddoel is dak- en thuislozen opvangen. We starten een psychosociale en educatieve begeleiding om de bewoners toe te laten opnieuw een materiële, sociale, relationele en affectieve veiligheid terug te vinden. Veiligheid die de persoon/familie zal toelaten zich buitenshuis te manifesteren, in een omgeving waarin sociale integratie of re-integratie mogelijk is.

Tijdens het verblijf wordt ondersteuning geboden, afhankelijk van het pedagogische project, de verlangens en de behoeften van de bewoners. Het team begeleidt de bewoner op het ritme van zijn mogelijkheden en capaciteiten.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen: administratie in orde brengen, toegang creëren tot sociale rechten, budgetbeheer, werk zoeken, opleiding zoeken, toegang tot gezondheidszorg (fysisch en mentaal) vergemakkelijken, juridische stappen ondernemen, stappen ondernemen verbonden aan echtelijk en intrafamiliaal geweld… Wanneer de situatie gestabiliseerd is, wordt de zoektocht naar een woning gesteund. Er wordt ook gezorgd voor een specifieke begeleiding van de ouders en de kinderen.

Het begeleidingsteam, samengesteld uit maatschappelijk werkers en opvoeders, stelt een algemene begeleiding voor. Ze garandeert een hoge beschikbaarheid en ondersteunt de bewoners bij het zoeken naar geschikte oplossingen.

« Ik heb er 5 aangename maanden doorgebracht, maar ik moet toegeven dat het in het begin moeilijk was. De eerste moeilijkheden zijn de eenzaamheid en de aanpassing aan de nieuwe omgeving. Het went wel zodra iedereen kennis heeft gemaakt, en ik moet zeggen dat ik totaal geen spijt heb dat ik naar hier ben gekomen. » Michelle.

Onze waarden

De begeleiding is gebaseerd op : 

  • het niet-discriminatiebeginsel
  • waardering van de bewoner
  • netwerken, waarbij de bewoner de kern is van dit netwerk
  • respect voor mensen en hun omgeving
  • persoonlijke waardering, emancipatie en ontwikkeling
  • burgerparticipatie
  • bijzondere aandacht voor de specifieke opvolging van kinderen

Partnerschap en netwerken

Het werken in een netwerk en in partnerschap is essentieel omdat het complementair is met de acties die we voeren. Dit stelt ons in staat antwoorden te bieden op behoeften die andere vaardigheden en middelen vereisen dan de onze. Ons doel is het ontwikkelen van samenwerkingen met een geheel van spelers die aanwezig zijn in Sint-Gillis, maar ook meer globaal op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om zodoende tijdens en na de opvang ons werk van sociale herintegratie voort te zetten. We vermelden bijvoorbeeld het CAFA, de sociale kruidenier Les Capucines, Hobo, de Dienst Buurtjustitie van Sint-Gillis en meer in het algemeen de OCMW’s, de medische huizen, de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM), de gezinsplanningen, de geestelijke gezondheidsdiensten…