Escale : pour repartir

Nieuwe start

Ons doel is de bewoners toe te laten om hun autonomie terug te krijgen en we beogen hun re-integratie, alsook die van hun kinderen. Het zoeken, bekomen en behouden van een woning vormt een kernpunt van onze begeleiding.

Bovenop het feit dat huisvesting een fundamenteel recht is, geeft dit aan elk individu de mogelijkheid om erkend te worden als inwoner van een buurt, een stad. Zo wordt de inwoner opnieuw een volwaardige speler van de samenleving en kan hij/zij opnieuw zijn/haar burgerschap uitoefenen en is hij/zij weer in staat om zijn/haar sociale relaties te ontwikkelen.

Een eigen plek vinden

Al naargelang de situatie van de betrokken persoon, geven wij steun bij het zoeken naar een nieuwe “thuis”, een stabiele en duurzame oplossing… Meer lezen

Ons onthaaltehuis ontwikkelt partnerschappen met de Openbare Vastgoedmaatschappijen en Sociale Vastgoedagentschappen om huisvestingsoplossingen.… Meer lezen

De woningcrisis in het Brussels Gewest heeft een enorme impact op het publiek dat wij opvangen. De huurprijzen zijn de eerste rem op hun herintegratie… Meer lezen

Na verblijf

Sinds juni 2016 heeft Onthaaltehuis Onderweg een post-opvang-begeleiding gecreëerd die toelaat om het tijdens het verblijf opgestarte werk voor hulpverlening voort te zetten… Meer lezen

Bij een nieuwe installatie moeten verschillende administratieve stappen uitgevoerd worden : inschrijving bij de gemeente en eventueel bij het OCMW van de woonplaats… Meer lezen

De personen die wij begeleiden, hebben een chaotische levensloop die een negatieve impact heeft gehad op hun welzijn en hun zelfvertrouwen. Onze begeleiding… Meer lezen