Wij zijn wij ?

Ons onthaaltehuis Onderweg, gelegen in de rustige en groene omgeving van het Loixplein in het centrum van Sint-Gillis, ontvangt en begeleidt vrouwen en gezinnen in moeilijkheden. We zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie voor 35 plaatsen.

Historiek

Onze VZW werd opgericht in 1932 en had lange tijd als hoofdactiviteit de ondersteuning en opleiding van vrijwilligers en medewerkers voor de Afrikaanse landen en vervolgens de opvang en begeleiding van buitenlandse, al dan niet beursgerechtigde studenten en stagiairs. Onder haar vorige benaming 'Onderweg Noord-Zuid' werd de VZW gesubsidieerd door de Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking.
Naar aanleiding van de voorbereiding van de 6e Staatshervorming en enerzijds door de onzekerheid met betrekking tot de duurzaamheid van de financiële middelen voor de verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en anderzijds door de vaststelling dat hulp aan buitenlandse studenten en stagiairs geen maatschappelijke noodzaak meer was, heeft de Raad van Bestuur van de VZW Onderweg Noord-Zuid, sinds 2012, nagedacht over een wijziging van haar maatschappelijk doel.

Op 1 oktober 2014, de omschakelingswerken voltooid, heeft het onthaaltehuis Onderweg zijn deuren geopend dankzij een voorlopige werkvergunning. Vanaf 1 oktober 2015 hebben we een goedkeuring als opvangtehuis voor een periode van 5 jaar (verlengbaar door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

Enkele cijfers

In 2019 werden 92 personen, verdeeld over 48 families, in het onthaaltehuis Onderweg opgevangen. Onder hen waren 20 alleenstaande vrouwen, 20 moeders, 4 koppels, 6 volwassenen met andere gezinsconfiguraties (volwassen broers en zussen/moeders en volwassen dochters) en 37 kinderen. De meeste kinderen waren jonger dan 3 jaar.
Van deze gezinnen wordt 40 % doorverwezen naar centra voor noodopvang (Centrum Ariane, L’Ilot en Samu Social). Voor 100 % van hen is het verliezen van de woning de hoofdreden van de aanvraag van onderdak. In 43% van de gevallen houdt het verlies van huisvesting verband met een situatie van partnergeweld en geweld in het gezin.

In 2019 zijn 14 gezinnen uit het opvangcentrum verhuisd naar hun huis.

Jaarverslag

U kunt al onze acties ontdekken in ons laatste activiteitenverslag.