Toegang tot netwerken

Ons onthaaltehuis ontwikkelt partnerschappen met de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM, sociale huisvesting) en Sociale Vastgoedagentschappen om huisvestingsoplossingen te vinden die afgestemd zijn op de situatie van de personen: een fatsoenlijke woning, fatsoenlijke huur en een gereglementeerd huurcontract.

Dankzij deze aanpak duurt het verblijf in het opvanghuis niet te lang.

Nochtans worden er voor bepaalde personen andere richtingen ingezet: hospitalisatie, ontwenningskuur, een toezicht- of transitappartement, andere opvanghuizen… Voor al deze pistes wordt er een samenwerkingsverband gecreëerd met het Brussels sociaal en medisch netwerk.