Begeleiding na verblijf

Sinds juni 2016 heeft Onthaaltehuis Onderweg een post-opvang-begeleiding gecreëerd die toelaat om het tijdens het verblijf opgestarte werk voor hulpverlening voort te zetten.
Deze begeleiding richt zich tot elke persoon die een woning gevonden heeft na een verblijf binnen het onthaaltehuis Onderweg en die deze begeleiding aanvraagt.
De begeleiding wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen voor een beperkte duur van drie maanden, tweemaal verlengbaar.

De begeleiding na verblijf kan verschillende vormen aannemen: fysieke en telefonische permanentie, huisbezoeken, begeleidingen voor verscheidene te nemen stappen, opvolging en invoering van een ondersteunend netwerk met spelers op verschillende gebieden (steun bij de opvoeding, opvolging kinderen, gezondheid, administratief beheer, werk zoeken, opleiding zoeken). Deze begeleiding kan ook gebeuren vanaf het woningbezoek (bewoonbaarheid).

We vermelden ook dat de aanwezigheid van een professional aan de zijde van de personen een terugstellend effect heeft op de eigenaars en de besprekingen vergemakkelijkt. Zodra er een huurcontract ondertekend is, zijn de eerste dagen van de post-opvang-begeleiding voornamelijk gericht op hulp bij de verhuizing, het zoeken naar de hoogstnodige meubelen (vaatwerk, matras, frigo, tafel…) en het effectieve intrekken in de woning.

« Onthaaltehuis Onderweg is een nieuwe start in het leven. We leren veel van het leven in gemeenschap. Het is hier een tussenhalte, onderweg naar een betere toekomst. Door mijn verblijf in een Onthaaltehuis ben ik als mens gegroeid! Heel goede begeleiding van het personeel! » Noémie