Onderweg : opnamevoorwaarden, concreet

Concreet

Aanvragen voor onderdak kunnen per telefoon worden ingediend op 02/537.47.97, tussen 8 u en 17 u, van maandag tot vrijdag. Maar door het hoge aantal aanvragen zijn we vaak volzet. Dan worden binnenkomende aanvragen op een wachtlijst gezet.

Wanneer er een plaats beschikbaar is, maken we een afspraak met de personen waarvan de gezinssamenstelling overeenstemt met het formaat van de kamer.

Meer info over de andere onderdakmogelijkheden zijn ofwel beschikbaar op de website van La STRADA (Steunpunt thuislozenzorg Brussel) of van AMA  (Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri) of van Sociaal Brussel.